Der skal være styr på, hvad renten og gebyrerne er i banken. Der kan ligge mange penge i besparelser her. Gennemgangen kan have stor betydning for forbedret resultater på bundlinjen. Det er penge/forbedringer direkte på bundlinjen, da sparede renter og gebyrer er, at sammenligne med besparelse på andre omkostninger. Når du forbedre dit resultat forbedre ud også dine nøgletal og dermed får din virksomheden den forretning af både egenkapital og de indsatte værdier, som den har fortjent.

Betydning for virksomheden:

  • Kan du spare 1 % i rente, betyder det 10.000 kr. for hver million kr. du låner.
  • Det betyder en forbedring af resultatet før skat med 10.000 kr. hvert år.
  • Tænk hvis der er 3 % at spare og man har lån for 4 mill.kr.

Så er det 120.000 kr. før skat hvert år – mange penge

Sådan kan du gøre det:

  • En gennemgang af virksomhedens gældsposter til banker og kreditforeninger
  • En vurdering af om de vilkår virksomheden har er optimale
  • Vurderer du, at det kan gøres bedre, gennemsøger du markedet for at finde de bedste vilkår. Det kan ofte medføre bankskifte, så du får din virksomhed finansieret korrekt.
  • Du bør løbende vurdere på dette, da der over tid kan være fortage dispositioner, som ændrer ved din gældssammensætning og dermed de renter og gebyrer, som er korrekte til din virksomhed. Banken tager som regel ikke aktion på dette, så det er dit ansvar.

Hvordan gør vi:

  • Modtager alle oplysninger vedr. renter og gebyrer.
  • Dette er vi behjælpelige med at fremfinde

Sender til 3 banker for at indhente priser

Jeres nuværende engagement med banken vil blive sendt i udbud blandt 3 banker. Det bliver kun sendt i udbud, hvis vi har en forventning om, at sagen vil gå igennem.

Vi sørger for, at jeres økonomi bliver beskrevet, som bankerne gerne vil have det og vi sender en samlet pakke, så der ikke bliver for meget med dialog frem og tilbage.

Inden det sendes til bankerne har vi drøftet ønsker fra jer eller forslag fra os, som vil stille jer bedre efter bankskiftet. Dette kan vi lige så godt få med i forhandlingerne med bankerne fra starten af. Dette lette processen væsentligt og gør det ofte billiger med en samlet løsning, hvor vi får foretaget ændringerne med det samme.

Når vi modtager de tre tilbud fra retur fra bankerne foretager vi en sammenligning af dem og kommer retur til jer med vores anbefaling af det billigste og bedste. Det behøves ikke altid være det billigste, som også er det bedste. Så det overvejer vi i fælleskab med jer.

På vores præsentation er af tilbuddene fra bankerne aftaler vi også, hvilken bank, at vi går videre med. Vi kontakter den pågældende bank og sørger for, at de tager kontakt til jer, så alt det praktiske kan komme på plads. Så vi følger jer i hele processen og sørger for at forankringen i den nye bank kommer ordentligt på plads og jævnfør deres tilbud.