Det er vigtigt at din virksomhed har den rigtige sammensætning af gælden, også kaldet finansieringsstruktur, så du ikke har finansieret din firmabiler over driftskreditten. Måske lyder det logisk. Det ses dog desværre i mange situationer, at det er ikke er tilfældet. Det behøves ikke være farligt på den korte løbebane, der kan dog opstå nogen situationer, hvor det absolut ikke er hensigtsmæssigt. I nogen situationer ser vi også, at banken lige pludselig presser på, da driftskreditten er blevet for stor og skal nedbringes.

Det er vigtigt for virksomheden, at den gælden har den rigtige sammensætning også rent prismæssigt. Gennemgang af gældens sammensætning fødes naturligt i forlængelse af, at du har kigget på, hvordan finansieringsudgifterne er i din virksomheden eller omvendt. De hænger unægtelig meget sammen og vil give dig argumenterne for en ændring af gældens sammensætning i banken. Dette kan give din virksomhed dels store besparelse samt undgå unødvendige likviditets problemer i din virksomhed. Lige pludselig ser banken nemlig også den forkerte sammensætning af din gæld.

Betydning for virksomheden:

  • Det har stor betydning, at gælden afvikles minimum i takt med forringelsen af aktivernes værdi.
  • Som eksempel er det en dårlig ide at finansiere et bilkøb via sin driftskredit.

Sådan kan du gøre det:

  • En gennemgang af virksomhedens gældsposter til banker og kreditforeninger
  • Stemmer lån og kreditter overens med den måde aktiverne er sammensat på.
  • Ofte kan man opnå bedre vilkår ved at have den korrekte sammensætning af sin gæld.
  • Gennemgang af gældens sammensætning/finansieringsstruktur i din virksomhed, hvor du ser på om dine langvarige aktiver i virksomheden (bygninger, biler og inventar) er finansieret med lang gæld. Du beregner nøgletal på dette.

Hvordan gør vi:

  • Modtager alle oplysninger vedr. gældsposter.
    1. Dette er vi behjælpelige med at fremfinde