I gennem tiderne har det været almindeligt, at man foretog generationsskifte aldersbetinget. Vi ejede vores virksomhed til vi ville på pension og der i den anledning skulle nye kræfter til. Sådan er det ikke altid mere. Mange ser i dag deres virksomhed, som et aktiv, som de forvalter i en årrække for så af afhænde den og lade nye kræfter komme til.

Derfor er det også blevet endnu mere vigtigt på et meget tidligere tidspunkt i ens virksomheds eksistens, at der udarbejdes en plan for virksomhedens udvikling og ejerskab på både lang og kort sigt.

Selve planen skal udarbejdes så tidligt som muligt. Det vil give flere fordele for virksomheden. Det gør også, at virksomheden hele tiden er klar til et ejerskifte. Yderligere kan en del af disse løsninger også være årsag til at din virksomhed løbende er trimmet for overflødigt fedt. Det vil sige, at du holder omkostningerne ned, du tænker meget over fordelingen mellem variable og faste omkostninger. Yderligere kan dette også betyde, at du løbende vil få nogen bedre nøgletal i din virksomhed. Dermed kan du forhandle dig til bedre renter og vilkår i din bank.

Betydning for virksomheden:

  • Det er vigtig i god tid at have de selskabsformer der egner sig bedst til et generationsskifte.
  • En planlægning giver ofte mulighederne for et attraktivt salg og dermed en væsentligt forbedret pris på din virksomhed.

Sådan kan du gøre det:

  • En gennemgang af virksomhedens økonomi.
  • En vurdering af mulighederne for et salg og til hvilken pris.
  • Planlægning af generationsskiftet.
  • Trimning af virksomheden så den målrettes en afhændelse.

Hvordan gør vi:

  • Ganske enkelt: vi står for hele generationsskiftet.