Det er meget vigtigt, at virksomheden løbende styrer sin likviditet. Dette dels for, at der løbende er til moms og skatter. Vi ser også mange virksomheder, som oplever vækst blive kvalt. Vækst kræver nemlig, at du har styr på din likviditet og ikke står i banken, når det hele er ved at brænde på.

Du bør derfor have en løbende styring af din likviditet, så du hele tiden kan kigge frem i virksomheden og se, hvad der kommer af omkostninger og indtægter i op til 1 år frem. Likvidteten bør styres på både meget kort sigt og gerne op til 1 år. Dog vil der forekomme en del korrektioner desto længere ude i fremtiden, at du kommer.

Med styring af din likviditet vil du opleve, at det dels er nemmere at komme i banken i tide. Dels giver dig, som den daglige ansvarlige for virksomhedens fortsatte drift, meget mere ro.

Har du en virksomhed i vækst kræver det også yderligere likviditet. Det kræves, da du naturligt får større debitorer og skal måske have et større lager for at servicere dine kunder. Begge dele kræver en større kassekredit, da det sjældent kan finansieres af kreditorerne alt sammen.

Det er dog yderst vigtigt også her, at du kigger på din virksomheds muligheder inden du går i banken. En del virksomheder har nemlig skæve kredittider, så de betaler deres kreditorer før debitorerne betaler. Hvis dette er tilfældet har du en mulighed for at forhandle nye kredittider på plads i virksomheden og skabe en mulighed for en mindre driftskredit.

Står din virksomhed overfor større investeringer i fremtiden er også godt at have noget likviditet med selv. Yderligere er det rigtigt sundt at få tjekket om investeringen er rentabel. Det skal vurderes i forhold til den forrentning, som din virksomhed allerede giver og så selvfølgelig i forhold til om den egentlige investering er rentabel.

Betydning for virksomheden:

 • Cash is king
 • Den rigtige styring giver ro i maven. Man ved, at der er penge til moms, skatter mv.

Sådan kan du gøre det:

 • En gennemgang af den samlede likviditet.
  1. Kredittider hos leverandører og til kunder
  2. Nedskrivning af kreditter
  3. Afvikling af lån
  4. Styring af momspenge
  5. Et system/program, som kan styre din likviditet

Hvordan gør vi:

 • I tæt samarbejde med virksomheden gennemgår vi ind- og udbetalinger
 • Vi udarbejder likviditetsbudget, der er til at styre efter.