Nøgletallene vil give dig et hurtigere og bedre overblik over din virksomhed end regnskaberne umiddelbart kan. Nøgletallene er med til at beskrive meget centrale sammenhænge i din virksomhed. De kan beskrive, hvor meget din virksomhed giver i afkast dels til dig som ejer, hvor god er virksomheden til at give et afkast af de værdier, som den består af. Dette er meget centrale og vigtige nøgletal for dig som ejer, dog også når du skal drøfte dine lån/kreditter med banken eller måske det helt vigtige forklare banken, hvorfor at din virksomhed er god til det den formår og hvorfor, at den på den baggrund er i stand til at vækste i den kommende tid.

Nøgletallene kan enten udarbejdes for et enkelt år eller på baggrund af flere årsregnskaber. Når du gør det på baggrund af det enkelt år giver den dig som ejer et billede af, hvor godt det ene år er gået og du kan bruge det til at kigge på, hvordan er nøgletallene for min branche og konkurrenter.

Hvis du kigger på flere års nøgletals analyse vil det give dig et billede af udviklingen i virksomheden igennem de pågældende år. Dette kan afsløre en tendens, som viser dig, hvad du har gjort godt samt hvad du måske skal gøre mindre af fremover. Det er en fantastisk oplevelse at se sin virksomhed oversat til nøgletal og kan være med til at understøtte hele dit arbejde med det kommende års budget.

Når du kigger på nøgletals analysen og skal bruge den aktivt i din virksomhed kigger du ofte på følgende:

 • Niveau
 • Udviklingsretning
 • Udviklingshastighed
 • Årsager/sammenhænge

Din analyse af nøgletallene kan som nævnt bruges både internt af dig og dine medarbejdere til det kommende års budget. De bruges også af eksterne interessent af din virksomhed, så de kan have en meget stor indvirkning på dit møde i banken, ved salg af din virksomhed, som gør, at du bedre kan argumentere for din pris på virksomheden.

Betydning for virksomheden:

 • Hvilken retning skal virksomheden have?
 • Med hvilken hastighed kan virksomheden udvikle sig og har med hvilken hastighed har du allerede udviklet sig.
 • Hvad er årsagen til denne udvikling
 • Hvordan er du som ejer af virksomheden blevet forrentet af dine indskudte midler og hvad har dine værdier givet i afkast.
 • Med en grundig og overskuelig nøgletalsanalyse får du endnu et godt opfølgningsværktøj og et godt værktøj at styre efter.

Sådan kan du gøre det:

 1. Med baggrund i seneste årsregnskaber, beregner du relevante nøgletal, så du efterfølgende kan danne dig et billede af, hvor du bør gøre nogen indsatser i det kommende år.
 2. Du udarbejder jf. under budgettering et budget med månedlig overblik. Korriger i tallene, så du får nogen attraktive nøgletal. På den baggrund kan du se, hvad der skal til af indsatser for at forbedre/vedligeholde dine nøgletal.

Hvordan gør vi:

 • Gennemgang af de seneste 3 eller 5 års regnskaber
 • Omformer dit regnskab, så vi kan foretage en nøgletalsanalyse
 • Kommenterer på udviklingen, hastigheden i udviklingen og årsager/sammenhænge til udviklingen.

Sparring om, hvad du bør gøre af indsatser for at forbedre/vedligeholde dine nøgletal.