En personligt ejet virksomhed kan med fordel etablere en form for “professionel bestyrelse” til støtte for ejeren i ledelsesarbejdet som kaldes “advisory board”.

Advisory board

Et advisory board defineres som en gruppe mennesker, der vejleder/rådgiver direktionen af en virksomhed, men som ikke har indflydelse og magt til at bestemme om virksomhedens mål og retning.

Sammensætning af advisory board

Et advisory board bør sammensættes ud fra ønsket om at styrke virksomhedens markedsposition – herunder at støtte ejeren med viden og kompetencer og holde ejeren op på aftaler og planer. I denne sammenhæng er der ikke meget forskel på en bestyrelse og et advisory board.

Professionel bestyrelse vs. advisory board

Den største forskel på en professionel bestyrelse og advisory board er at advisory board ingen formel magt har. Ejeren kan altså være fuldstændig ligeglad med deres råd. Det er derfor vigtigt at ejeren på forhånd gør sig klar, om han vil bruge og følge rådene fra sit advisory board og respektere det ved at forberede sig grundigt til hver møde. Hvis ejeren ikke er klar til dette er det bedre ikke at oprette et advisory board.

Drift af advisory board

Hvis man vælger at etablere et advisory board i en personligt ejet virksomhed kan det være en fordel, hvis ejeren og medlemmerne af dette præciserer, honorar, arbejdsopgaver, arbejdsbetingelser mv. i en kontrakt.

Ansvar for medlemmer af advisory board

Ved advisory board i personligt ejede virksomheder er det væsentligt i forbindelse med etableringen, at afgøre om dette alene skal have en intern rådgivende funktion, eller om den over for omverdenen f.eks. banker og kreditgivere skal fremtræde som en egentlig bestyrelse. Hvis det sidste er tilfældet, og advisory board således træder frem for offentligheden så må det forventes, at dette og hermed det enkelte medlem kan have samme ansvar over for tredjemand som i virksomheder med lovpligtig bestyrelse.

Bestyrelsesansvar

Vi deltager i bestyrelsesmøder og har dermed ansvar for virksomheden, i form af bestyrelsesansvar, samt vi tilbyder samarbejde i et bredere perspektiv.  Vi deltager selvfølgelig på virksomhedens præmisser.

Hvad giver Økonmihus.dk virksomheden?

Vi hører stort set fra alle kunder, at vi tilfører virksomheden stor værdi. Dette oplever de via vores sparring og objektive tilgang til tingene.

Økonomihus.dk er dit Økonomihus

Den helt store fordel ved at benytte Økonomihus.dk, som  advisory boardmedlem eller bestyrelsesmedlem er, at man kan drage nytte af Økonomihus.dk´s netværk og kompetencer. Som udgangspunkt kan vi bruges på følgende måder:

  • Ved konkrete finansielle/økonomiske udfordringer.
  • Aftale om et årligt eftersyn, typisk efter regnskabet er færdigt.
  • Vi tilknyttes som advisordboardmedlem til bestyrelsen.
  • Vi indkaldes på samme måde, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Vi indtræder som medlem af virksomhedens bestyrelse.

Ring for sparring mht. mulighederne for lige netop dig og din virksomhed.

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt Økonomihus.dk allerede i dag og lad os få en uvildig og uforpligtende snak om, hvad dit behov er.

SKAL VI RINGE DIG OP?