ØKONOMIHUS.DK GENNEMGÅR DIN VIRKSOMHEDS ØKONOMI

Hvad får du ud af et det?

Når du vælger at få gennemgået din virksomheds økonomi, analyserer vi virksomhedens økonomi og finder de områder, hvor der er penge at spare/tjene. Vi arbejder med Risk Management området også i den forbindelse og kan udarbejde en strategi på området i samråd med dig.

Du får et overblik i skematisk form

Det vil vise de områder af virksomhedens økonomi, som med fordel kan forbedres.

Ledelsen kan sove Trygt om natten og vide at alt er i den fineste orden. Samt koncentrerer sig om den egentlige drift af virksomheden. Så sammen er vi bedst, da din virksomhed helt sikkert er bedst tjent med, at du er den daglige leder og udøver det erhverv, som virksomheden er skabt til at drive.

Økonmihus.dk tager sig så af alt det økonomiske, hvor vi har vores helt klare kompetencer.

Vi analyserer bl.a følgende poster

  • Kreditforeningslån
  • Banklån
  • Leasing
  • Valuta
  • Indlånsmidler/formue
  • Likviditet
  • Sikkerhedsstillelser
  • Firmapension
  • Afdækning af virksomheden´s risici og udarbejder forslag til risiko styring

Hvad skal du gøre?

Kontakt os allerede i dag. Du har ikke råd til at vente.  Herefter skal du fremsende relevante papirer til Økonomihus.dk pr. mail eller pr. post. Så aftaler vi sammen det videre forløb.