Hvad kan du få ud af Økonomihus.dk´s Indlånsanalyse?

Indlånsmarkedet er i konstant bevægelse, hvorfor det kræver tæt på daglig overvågning at få markedets skarpeste satser hele tiden. Dernæst inddrager vi Indskydergaranti ordningen i vores analyse, så man kan være helt Tryg ved de placeringer af indlån, at vi foretager.

Ved en Indlånsanalyse får du derfor de bedste indlånsrenter på det danske bankmarked hele tiden.
Dette kan betyde rigtigt mange penge for dig om året uden, at du skal røre en finger.

Hvad gør vi?

  • En professionel analyse af dine indlånsmidler i det danske marked udarbejdet af Økonomihus.dk.
  • Optimering af din renteindtjening. Bare 1% af kr. 750.000,00 vil give dig kr. 7.500,00 mere brutto om året og netto omkring kr. 5,000,00. Dertil skal du ligge den tid du sparer på ikke selv at skulle afsøge markedet.
  • Alternativer til indlån vil også blive drøftet

Hvad skal du gøre?

Kontakt os allerede i dag. Du har ikke råd til at vente.  Herefter skal du fremsende relevante papirer til Økonomihus.dk pr. mail eller pr. post. Så aftaler vi sammen det videre forløb.

Behovet for økonomisk rådgivning er individuel. Kontakt os for en uforpligtende samtale med en rådgiver, som kan vurdere, om vi kan skabe merværdi for dig. Rådgiveren vil også være i stand til at fortælle om det timeforbrug, der er nødvendigt for at rådgive dig.

SKAL VI RINGE DIG OP?

Se også om vores samarbejdsaftale og vores tilfredshedsgaranti.