Uvildighed i rådgivningen

Skal rådgivning være uvildig?

Ja da, vil mange nok svare nærmest pr. automatik. Når man som kunde modtager råd og vejledning, har man naturligvis en forventning om, at man får de bedste råd. Råd der tager udgangspunkt i ens egne behov og oplyste forhold. Men er det nu også sådan, verden er? Man kan snart ikke tænde for fjernsynet uden at støde på et program om dårlig rådgivning eller rådgivning der i bedste fald er mangelfuld. Vi har ellers i Danmark en række instanser og forbrugerorganisationer der varetager forbrugernes interesser som stiller krav og kommer med retningsliner for rådgivning. Umiddelbart burde det ikke være så svært, men det ser ud til, at det er det.

Salg eller rådgivning?

En stor del af problemet ligger i, at vi som forbrugere ikke rigtigt skelner mellem salg og rådgivning. Eller måske nærmere har svært ved at skelne, hvornår der er tale om en salgssituation eller en situation, hvor der er tale om rådgivning. Når vi står hos brugtvogns forhandleren eller ved en grøntsags bod på torvet, er vi sjældent i tvivl om, at der er tale om en sælger, og at sælgeren lovpriser og anbefaler egne vare. Vi har lært, at i sådanne situationer skal vi ikke tro på hvad som helst. Problemet opstår når vi eksempelvis er i banken eller et andet sted som man ikke umiddelbart forbinder med smarte sælger typer. Så er det misforståelserne opstår.

Når man som kunde er i banken for bare at nævne et eksempel, så forventer vi at få en rådgivning der er personlig, relevant, og som tager udgangspunkt i vores forhold. Det vi dog også skal være opmærksom på er, at vi ”handler” hos en virksomhed, der er sat i verden for at tjene penge. Det gør den bedst ved at levere en så god vare som muligt til os som kunder, men virksomheden er begrænset til egne produkter. De løsninger der præsenteres er således de bedste løsninger, virksomheden formår inden for egne rammer. Jeg har f.eks. endnu ikke hørt om en bank, hvor man fik anbefalet at går over gaden til bankens konkurrent, hvis denne var billigere.

Når talen falder på investeringsrådgivning

og investeringsforeninger i særdeleshed, vil man som kunde opleve, at den rådgivning man får i banken som regel tager udgangspunkt i bankens egen investeringsforening eller nære samarbejdspartner. Banken vil søge at lave den bedste løsning med de produkter banken har på hylden og får betaling fra. Banken har således en stærk interesse i at kunden ”køber” løsningen baseret på egne produkter, da det giver øget indtjening for banken. Banken modtager altså ikke kun betaling fra kunden, men også fra de leverandører, hvis produkter kunden køber igennem banken. Banken har dermed et stærkt incitament til at holde kunden i ”egne” produkter for derigennem at kunne maksimere indtjeningen på kunden. Pludselig er det ikke kun kundens profit der skal maksimeres, men også bankens.

Uvildig eller ej –

det kan hurtigt blive et diskussionsemne. Men er det i virkeligheden ikke meget enkelt. Det må vel være sådan, at hvis rådgiveren eller dennes virksomhed har indtjening fra 3. mand på de produkter, der anbefales til kunden, så kan der ikke være tale om uvildighed. Omvendt må det være et krav, at for at være uvildig, må rådgiverens indtjening, alene stamme fra kunden. Kunden skal kunne være sikker, på at rådgiveren er kundens mand/kvinde, og at der ikke ligger skjulte dagsorden i rådgivningen.

Er uvildighed vigtigt?

Naturligvis er uvildighed vigtigt. Det er hjørnestenen i enhver rådgivningen, nemlig det, at kunden skal kunne regne med at rådgivningen er i kundens interesse og ikke i andres. Ser vi igen på investeringsbeviserne fra før. Så kunne det meget vel tænkes at den optimale løsning for kunden omfattede afdelinger af investeringsforeninger som kundens bank ikke har provisionsaftale med, og som dermed ikke umiddelbart indgår i den løsning kundens præsenteres for. Det kan have betydning for det afkast kunden opnår som følge af rådgivningen. Som kunde bør man derfor søge mod rådgivere, der er fri for interesser i provisionsudbetalinger, og som rådgiver på baggrund af hele markedet.

Vi har valgt denne løsning.

Hos Aktiv Invest Partner ApS har vi løst hele denne problematik, omkring uvildighed i rådgivningen og investeringsforeningernes udbetaling af provisioner, ved at udbetale provisionerne til vore kunder. Vi sørger for – gennem aftaler med banker og investeringsforeninger at få så mange provisioner udbetalt som mulig. Dette er til glæde for vore kunder og er med til at skabe et godt afkastmæssigt grundlag for vore kunder og stiller ikke spørgsmålstegn ved vores uvildighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.