Mange virksomheder glemmer ofte den finansielle risiko, som der kan være i forbindelse med, at man laver en god forretning. Virksomheden er nemlig udsat for flere forskellige risici i forbindelse med samhandel med andre virksomheder.

Det er derfor yderst vigtigt at få kortlagt disse risici og have opmærksomheden på dem. Rigtigt mange har oplevet dette også i forbindelse med finanskrisen.

En uvildig spaaringspartner

De fleste virksomheder vil have rigtigt meget ud af en uvildig risikostyring til afdækning af rente- og valutarisici. Den bør være udarbejdet af en neutral uvildig sparringspartner. De metoder mange benytter i dag er typisk fra den rådgiver, som også laver forretningen.

Hvad gør Økonomihus.dk?

  • Gennemgår virksomhedens nuværende økonomiske situation.
  • Udarbejder en analyse og estimat, af den fremtidige situation, på baggrund af den nuværende økonomiske og finansielle situation.
  • Nuværende og fremtidige risici listes op. Vi udarbejder forslag til løsningsmuligheder for at imødekomme de identificerede risici.
  • Vi overvåger virksomhedens risici i fremtiden.
  • Vi tegner løbende et aktuelt billede af virksomhedens risikoprofil. Dette billede afdækker virksomhedens risici på erhvervsaktiviteten, fysiske aktiver, finansielle aktiver og ved passiverne/forpligtelserne.
  • Vi aftaler en løbende frekvens af kontakter med virksomheden, så vi får foretaget de rigtige tiltag i tide.
  • Vi er på virksomhedens parti og vil derfor også indgå i dialogen omkring gebyrerne/provisionerne på de transaktioner, som skal indgås med banken til imødegåelse af risiciene.

Hvad skal du gøre?

Kontakt os allerede i dag. Du har ikke råd til at vente.  Herefter skal du fremsende relevante papirer til Økonomihus.dk pr. mail eller pr. post. Så aftaler vi sammen det videre forløb.