Generelt om forældrekøb

Forældrekøb står for 15% af alle lejligheder, der handles i dag. Men hvad er et forældre køb – og hvad betyder det for køber og sælger? Her får du en generel introduktion til emnet, og en nem vej videre til et samlet overblik.

Ved forældrekøb køber forældrene en ejerlejlighed (eller et hus), som herefter udlejes til deres datter eller søn, oftest i forbindelse med at den unge skal påbegynde en videregående uddannelse langt fra sin hjemby.

Der er tale om et sædvanligt køb af en ejerlejlighed, men der er dog nogle forhold, man skal være ekstra opmærksom på – herunder f.eks. om ejerforeningen forbyder udlejning af lejligheden.

Skatter & afgifter

Den unge er berettiget til skattefri boligsikring efter de sædvanlige regler. Hvis lejeaftalen er fastsat på markedsvilkår eller med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt husleje, har lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for den unge.

Lejeindtægten er personlig indkomst for forældrene. Til gengæld har forældrene fradrag i den personlige indkomst for driftsudgifter, mens renteudgifter alene kan fradrages i kapitalindkomsten, med mindre forældrene anvender virksomhedsskatte-ordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrekøb af andelsboliger

Det er også muligt at købe en andelsbolig via et forældrekøb. Man skal dog være opmærksom på, at en del andelsbolig-foreninger ikke tillader fremleje. Dermed skal den unge selv stå som ejer af andelen, og forældrekøbet må derfor organiseres som et lån fra forældrene.

Hvad får du ud af Økonomihus.dk

Vi skaber overblik for dig i forbindelsen med dit forældre køb og sikrer os, at du får den nødvendige rådgivning i forbindelse med forældre købet. Du får derfor også en hjælpende hånd fra vores egen revisor. Dernæst hjælper vi dig med følgende:

  • Gennemgang af boligens økonomiske forhold herunder budget gennemgang.
  • Udregning af formue.
  • Udregning af rådighedsbeløb.
  • Skatteberegning og forskudsregistrering
  • Vurdering af rentesatser.
  • Optimering af den bestående økonomi.
  • Rådgivning om valg af de rigtige lån. Ifbm forældre køb ligger der andre overvejelser til grund for valg af lån.
  • Gennemgang af diverse dokumenter fra kreditforening og bank.
  • Hjælpende hånd fra huset´s egen revisor

Hvad skal du gøre?

Kontakt os allerede i dag. Du har ikke råd til at vente. Boligkøb er absolut en af de største beslutninger vi tager i livet. Derfor kræver det også den rigtige rådgivning fra start. Herefter skal du fremsende relevante papirer til Økonomihus.dk pr. mail eller pr. post. Så aftaler vi sammen det videre forløb.

Behovet for økonomisk rådgivning er individuel. Kontakt os for en uforpligtende samtale med en rådgiver, som kan vurdere, om vi kan skabe merværdi for dig. Rådgiveren vil også være i stand til at fortælle om det timeforbrug, der er nødvendigt for at rådgive dig.

SKAL VI RINGE DIG OP?

Se også om vores samarbejdsaftale og vores tilfredshedsgaranti.