Håndværkerfradrag – hvilken service og vedligeholdelse giver fradrag

HåndværkerfradragHer er liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er dog kun arbejdsløn, som du kan få fradrag for.

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

Almindelig rengøring

– Vask og aftørring af flader i boligen

– Rengøring af toilet og bad

– Støvsugning, gulvvask og boning

– Opvask, tøjvask og strygning

– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

– Indvendig

– Udvendig.

Børnepasning

– Børnepasning i hjemmet

– Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

– Græsslåning

– Klipning af hæk

– Lugning

– Beskæring af buske og træer

– Snerydning.

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

– Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

– Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

– Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.

– Reparation, maling og isolering af ydervægge

– Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

– Fornyelse eller etablering af dræn

– Radonsikring

– Installation af solfangere

– Installation af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

– Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer

– Reparation eller fornyelse af køkken og bad

– Gulvarbejder

– Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

– Installation eller forbedring af ventilation

– Installation eller forbedring af afløbsinstallationer

– Reparation eller udskiftning af vandinstallationer

– Reparation eller fornyelse af elinstallationer

– Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg

– Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

– Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder

– Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)

– Maler- og tapetsererarbejde.

– Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

Uddybning – Ydelser dækket af servicefradrag

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan dog kun få fradrag for arbejdsløn.

Arbejde på boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, fx:

– Nye tagsten, tagplader, tagpap og strå mv.

– Udskiftning af spær

– Isolering af taget

– Nye tagrender/reparation

– Nye afløbsrør/reparation

– Afvaskning og maling af eternittag

– Gangbro ved isolering

– Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

– Nye vinduer

– Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas

– Reparation og maling af vinduesrammer mv.

– Ovenlysvinduer

– Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre

– Døre i franske altaner

– Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt

– Forsatsvinduer

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

– Nye døre

– Reparation af gamle døre

– Maling af døre

– Vindueshul laves om til et dørhul

Reparation, maling og isolering af ydervægge, fx:

– Murerarbejde

– Isolering

– Malerarbejde

– Hulmursisolering

– Fugning

– Sandblæsning m.v.

– Facaderenovering

– Reparation og understøbning af sokkel

Forbedring af boligens tilgængelighed for handicappede, fx:

– Niveaufri indgang til boligen

– Større badeværelse

– Fjernelse af trin

– Udvidelse af døre

Fornyelse eller etablering af dræn, fx:

– Fornyelse og etablering af dræn

– Udskiftning af opsamlingstank

– Nedsivningsanlæg

– Minirensningsanlæg

– Rodzoneanlæg

– Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:

– Radonudsugning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

– Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

– Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

– Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Arbejde på boligens indre rammer

 

Reparation eller fornyelse af køkken og bad, fx:

– Opsætning af køkkenelementer

– Nedrivning af vægge

– Murerarbejde

– Malerarbejde

– VVS-arbejde

– Tømrer/snedkerarbejde

– Installation af gulvvarme

Gulvarbejde, fx:

– Afslibning af gulv

– Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)

– Fjernelse af gammelt gulv

– Maling af gulv

– Lakering

– Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring, fx:

– Nettilsluttede røgalarmer

– Forbedre elinstallationer

– HPFI-relæ opsætning

– Udskiftning til branddør

– Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

– Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, fx:

– Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

– Kloakarbejder på egen grund

– Udskiftning af kloakrør

– Fornyelse og etablering af dræn

– Udskiftning af opsamlingstank

– Nedsivningsanlæg

– Minirensningsanlæg

– Rodzoneanlæg

– Højvandsslukkere

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, fx:

– Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Reparation eller fornyelse af elinstallationer, fx:

– Afbrydere og stikkontakter

– Bevægelsesfølere

– Dagslysføler

– Nye ledninger

– Erstatning af stofledninger

– Nye føringsveje

– Indfræsning af ledninger i vægge

– Opsætning af spots

Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg, fx:

– Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer

– Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

– Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

– Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, fx:

– Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

– Varmepumper, der ikke kan køle

– Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

– Radiatortermostatventiler

– Vejrkompenseringsanlæg

– Urstyring

– Udskiftning af radiatorer

– Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder, fx:

– Loft og vægge

– Paneler og indfatninger

– Tapetsering

– Stuk – rensning mv.

– Vandskuring

Arbejde, der ikke gives fradrag for

– Lægning af sten eller fliser i for eksempel havegange, indkørsler og terrasser.

– Trapper – hverken inde i eller uden for boligen.

– Opsætning af lofter (lofter i køkken og bad er dog omfattet).

– Læmure, stakitter og lign.

– Saunaer, spabade og swimmingpools.

– Altaner – dog er franske altaner omfattet.

– Carporte, garager, skure, udhuse og overdækkede terrasser – taget er dog omfattet, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag.

– Udestuer/havestuer – dog gives der fradrag for udskiftning af vinduer og døre.

– Indvendige døre.

– Skorstene.

– Antenneinstallationer.

– Døre og vinduer i nye huller.

– Brændeovn og pejse mv.

– Røgsugningsanlæg til pejse, ovne mv.

– Luft/luft-varmepumper, og varmepumper, der kan køle.

– Reparation eller udskiftning af dørlåse (dørlåse er dog omfattet ved udskiftning af yderdøre).

– Opsætning af postkasser.

– Opsætning af tyverialarmer.

– Arbejde på et oliefyr (reparation og vedligeholdelse er dog omfattet, hvis det er udført i perioden (1.6.-31.12.2011)

– Lyskasser og lysskakter.

– Sløjfning af brønde og boringer.

– Træfældning.

– Rådgivningsydelser fra arkitekter, ingeniører m.fl., for eksempel termografi og kloakinspektion.

– Tilslutningsafgifter (for eksempel vedrørende fjernvarme, naturgas, el, vand, kloak).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.