Alle disse ting kan du få håndværkerfradrag i 2016 og 2017

COLOURBOX6180769Arbejde på boligen

Energibesparelser

Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten

 • Indsættelse af isokernforing.
 • Indsættelse af filter.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer.
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., fx:

 • Nye døre.

Isolering af ydervægge, fx:

Isolering af gulv, fx:

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Vejrkompenseringsanlæg.
 • Udskiftning af radiatorer.

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde.
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde.
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde.

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx:

 • Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser.

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, der ikke kan køle.
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange.
 • Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper, der kan køle.

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Energirådgivning

 • Energirådgivning til energiforbedringer

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx:

 • Montering af tætsluttende skodder m.v. på yderdøre og vinduer.

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund.
 • Udskiftning af kloakrør.
 • Fornyelse og etablering af dræn.
 • Udskiftning af opsamlingstank.
 • Nedsivningsanlæg.
 • Minirensningsanlæg.
 • Rodzoneanlæg.
 • Højvandslukkere.

Andre grønne ydelser

Radonsikring, fx:

Installation af ladestik til el-biler:

 • Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler.

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, pcb og bly.

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne.

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt).
 • Maling af døre (udvendigt).
 • Maling af ydervægge (udvendigt).

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).

Serviceydelser i hjemmet

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen.
 • Rengøring af toilet og bad.
 • Støvsugning, gulvvask og boning.
 • Opvask, tøjvask og strygning.
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet.
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning.
 • Klipning af hæk.
 • Beskæring af buske og træer.

 

Kilde: skat.dk

En tanke om “Alle disse ting kan du få håndværkerfradrag i 2016 og 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.