Investeringsforeningernes ex-kupon afdelinger – mulighed for gode køb.

investeringDet giver en masse spændende muligheder for den opmærksomme investor.

Men først lidt baggrund for hvorfor ex-kupon afdelingerne egentlig bliver lavet.

Investeringsforeningerne skal for de enkelte foreninger opgøre hvor meget udbytte det forgangne år har skabt.
For obligationsforeninger skal alle renteindtægter + realiserede kursgevinster – realiserede kurstab udbetales som udbytte.

For aktieforeninger gælder næsten det samme, her skal alle udbytter på aktier i foreningen + realiserede kursgevinster – realiserede kurstab udbetales som udbytte.
Går alt efter planen, har investeringsforeningen altså over året en indtjening der akkumuleres sammen for så at blive udbetalt som udbytte i forbindelse med generalforsamlingen året efter. Køber man investeringsbeviser med udbytte i perioden 1. januar og frem til udbytte dagen. Ja, så får man som investor et investeringsbevis der indeholder et udbytte som man i princippet ikke har været med til at tjene. Det har den konsekvens, at man kort efter sit køb af investeringsbeviset får udbetalt et skattepligtigt udbytte. Det faktisk uden at man har været med til at tjene det. Faktisk er det bare ens egne penge man nu får udbetalt som skattepligtig enten kapitalindkomst eller aktieindkomst.

Det er for at udgå denne problematik at investeringsforeningerne opretter ex-kupon afdelinger. Ex-kupon afdelinger har altså til formål at sikre investor mod at få sine egne penge hurtigt retur som skattepligtigt udbytte.
I mange tilfælde er det måske slet ikke så vigtigt endda. For selskaber og pensionsordninger er det fuldstændig ligegyldigt da begge bliver beskattet efter lagerprincippet. Man skal være beskattet efter realisationsprincippet for at det har egentlig betydning og det er private investorer som bekendt.

Skulle man være så uheldig at få investeret i investeringsforeningen med udbytte i stedet for den investeringsforening der er ex-kupon, skal man ikke fortvivle. Det er ikke sådan at skatten der skal betales er tabt. Når udbyttet gå fra investeringsforeningen falder kursen på investeringsbeviset med udbyttets størrelse. Er man nødt til at sælge igen inden for kort tid. Vil man realisere et kurstab der kan fratrækkes i udbyttet. Man kommer kun til at betale skat af det man reelt har tjent. Beskatning af udbyttet kan for langsigtede investorer mest betragtes som en forskudsskat. Men helt ærligt, hvem har lyst til at betale skat på forhånd.

Den gode handel

Står man og skal investerer for pensionsmidler eller for midler i sit selskab og er det i perioden med ex-kupon afdelinger. Så han man i mange tilfælde gode muligheder for at gøre en god handel.
Mange investorer køber nærmest pr. automatik i ex-kupon afdelingerne da man jo så slipper for at skulle geninvesterer udbyttet. Det giver jo også god mening. Mange er dog i den situation at de allerede har investeringsbeviser i deres portefølje der udbetaler udbytte og så er problemet med geninvesteringen jo ikke så stort når man alligevel skal i gang.
Venter man lige lidt med at handle og ser lidt på priserne på investeringsforeningen med udbytte og den uden. Så kan der vise sig interessante muligheder. Investeringsforeningen med udbytte vil typisk ligge tæt på indløsning, da der er sælgere men ingen købere (de køber jo investeringsforeningen ex-kupon). Dem der skal sælge deres investeringsbeviser i denne periode kan altså have svært ved at finde købere og må derfor acceptere indløsningsprisen. Omvendt er det for investeringsforeningen ex-kupon. Her er der mange købere og ingen sælgere da investeringsforeningen jo er helt ny. Derfor kommer man som investor til at købe på emissions prisen.

Er der tale om investeringsforeninger i danske obligationer er forskellen mellem emission og indløsning typisk omkring 1 % af indre værdi.

Er der tale om investeringsforeninger i udenlandske obligationer kan forskellen mellem emission og indløsning ligge i lejet fra 1,5% til 2,5% af indre værdi.

Er der tale om aktiebaserede investeringsforeninger kan forskellen mellem emission og indløsning ligge i lejet fra 1,5% til over 4%.
Sparer man bare 0,50% – 0,75% på indkøbet af sine danske obligationer er det bestemt interessant i et marked med renter så lave som vi har dem i dag. På investeringsforeninger i udenlandske obligationer er mulighederne endnu større i særdeleshed på investeringsforeninger i High Yield obligationer. Og på aktieforeningerne er der virkelig grund til at se sig for. Med op til 4% forskel mellem emission og indløsning er det bestemt en mulighed der er værd at arbejde med.

Øvelsen kan kræve lidt tålmodighed. Man skal passe på ikke at lade sig lokke med op i kurs og det kan være en ide at lave en limitordre. En god tommelfinger regel er, at hvis man kan købe investeringsforeningen med udbytte til en pris hvor købspris – udbytte er mindre end den pris man kan købe ex-kupon investeringsforeningen for. Så er man på rette spor.

Mulighederne i investeringsforeningernes ex-kupon afdelinger er naturligvis kun relevante hvis den investeringsforening man ønsker at investerer i udbetaler udbytte og hvis der oprettes en ex-kupon afdeling. Det kan skifte meget fra år til år hvor mange ex-kupon afdelinger der oprettes og man kan derfor ikke bare basere sig på, at man altid kan muligheder i den investeringsforening man ønsker.

Ovenstående gennemgang er ikke udtømmende og der kan være forhold hos den enkelte der taler for enten det ene eller det andet. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning for at få den rette vejledning når man investerer i investeringsbeviser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.