Korte penge og lange penge?

 

Der er forskel på penge

SDM03P88BO1Er penge ikke bare penge? Selvfølgelig er der forskel på om dine penge er i danske kroner eller f.eks. Euro, men taler vi om de penge, som du bruger i din virksomhed, så er der faktisk forskel på penge. Man taler i den sammenhæng om, at der findes korte penge og lange penge.

Korte penge:

Defineres som de penge, som virksomheden bruger til at finansiere omsætningsaktiverne. Omsætningsaktiverne består af varelager, varedebitorer, værdipapirer og likvide beholdninger (bankkonti og kassebeholdning). Det som er kendetegnende for disse er, at de alle har en ”levetid” som er kort, under 1 år og mange gange under 1-3 mdr. Varelageret skal helst omsættes flest mulige gange i løbet af året, og varedebitorerne skal helst ikke have for lang kredittid, værdipapirerne kan oftest sælges fra dag til dag, og de likvide beholdninger kan bruges dag til dag. Summa summarum aktiverne har kort løbetid, og deraf korte penge

Lange penge:

Alt det som skal til for at virksomheden kan fungere, producere og omsætte kræver nogle ydre rammer, også kaldet anlægsaktiverne. Dvs. bygninger, produktionsanlæg, driftsmateriel (maskiner, lastbiler), inventar (møbler, reoler, værktøj etc.). Alt andet lige så burde levetiden af dine anlægsaktiver være mere end 1 år. De fleste forventer, at en bygning holder mere end 30 år og biler 5-10 år, mens levetiden på inventar godt kan være under 5 år. Derfor kalder vi de penge for lange penge.

Sørg for den rigtige finansiering

En tommelfingerregel siger, at kortlevende aktiver skal finansieres med korte penge og langtlevende aktiver skal finansieres med lange penge. Derfor skal f.eks. køb af lastbil ikke ske via kassekreditten, men med et anlægslån, der har en løbetid, der passer til lastbilens levetid. Det vil derfor heller ikke være klogt at finansiere varelageret og varedebitorerne med et anlægslån med en løbetid på over 1 år. Her vil det være kassekreditten, som skal bruges. Sørg for løbende at få din finansiering gennemgået. Der kan være mange penge at spare med den rigtige sammensætning af gælden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.