Risiko – kan vi få den til at gå væk?

Investering og risikoJa, i teorien kan vi godt, men i praksis er den virkelige verden ikke helt så enkel. Det ville jo ellers være dejligt hvis teorierne passede på vores dagligdag, men verden er desværre ikke altid så forenklet som visse teorier.

Lad os for eksemplets skyld antage en forenklet verden. I den forenklede verden ville det være muligt at finde 2 aktiver, der svinger 100 % modsat af hinanden. Det kunne være 2 aktier, som vi kan kalde for A og B, hvor vi anbringer 50 % i hver. Da aktierne svinger 100 % modsat, vil et kursfald i A blive modsvaret af en tilsvarende kursstigning i B. Dermed vil den gennemsnitlige værdi af helheden være uændret, og vi vil ikke have nogen kursrisiko. Det lyder jo dejligt, men desværre er verden ikke helt så enkel.

Hvor det kun er en teoretisk mulighed at have aktiver, der altid svinger 100 % modsat af hinanden, er det en reel mulighed at have aktiver, der ikke reagerer og svinger på samme måde. Det giver mulighed for at udnytte og kombinerer forskellige aktiver, når man sammensætter sin portefølje.

Hvis vi bruger eksemplet fra før, med 2 aktier som vi kalder for A og B. Så kunne A jo være et olieselskab, der udvinder og sælger olie. Så lader vi B være et flyselskab der flyver passagerer over hele verden.

Hvis olie prisen stiger, vil olie selskabet kunne sælge sin produktion til en højere pris, og dermed tjene flere penge. Alt andet lige vil kursen stige på olieselskabets aktier. Omvendt forholder det sig med flyselskabet. En stigning i olieprisen vil gøre flybrændstof dyrere og dermed forøge omkostningerne for flyselskabet. Da flybranchen er præget af intens konkurrence, må det, antages at stigningen i omkostningerne på flybrændstof ikke 100 % kan overføres til billetpriserne. Dermed giver de øgede omkostninger en dårligere indtjening for flyselskabet, og alt andet lige må man antage, at kursen falder på selskabets aktier. Hvor meget kursen stiger og falder på selskabernes aktier, kan man ikke umiddelbart sige noget om.

Men eksemplet viser at det er muligt at skabe en sammensætning af investeringer, der har en stabiliserende virkning på værdien af helheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.