Skal jeg lease, låne eller købe?

pexels-photo (2)1

Der er desværre ikke noget enkelt svar.

Leasing betyder egentlig ”leje”, og i sagens natur ejer du derved ikke det, du investerer i. Du får en brugsret til f.eks. en varebil, og skal hver måned betale en leje/ydelse til et leasingselskab. Leasing deles op i 2 forskellige metoder.

Operationel leasing

Ved operationel leasing opnår du som leasingtager (lessee) aldrig ejerskab af det leasede. Ved f.eks. varebiler er der oftest indbygget en række services i aftalen f.eks. service, reparationer og forsikring med i leasingen. Dvs. den månedlige leasingafgift indeholder stort set alle driftsudgifter på bilen. Når leasingperioden udløber, afleverer du blot bilen tilbage. Leasingaftalen vil derfor i det store hele svare overens til det at leje en genstand.

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing forpligter virksomheden sig til at købe, eller sørge for en køber, til den leasede genstand efter leasingaftalens ophør. Leaser du en varebil, så skal du selv sørge for forsikring, vedligehold og service. Dvs. du har selv alle driftsudgifterne på bilen. Når leasingperioden udløber skal du ud på markedet og finde en køber til varebilen, og du skal betale varebilens scrapværdi (bilens restværdi), som står i kontrakten. Scrapværdien er fastsat af leasingselskabet. Du er nu ejer af varebilen og kan sælge bilen til den, du ønsker. Der vil i denne leasingform derfor reelt set ikke være tale om leje af en genstand, men derimod om afbetaling på et køb.

Hvad skal du passe på ved leasing?

  • Er scrapværdien højere end den forventede værdi af aktivet, når den sælges, så er det en ekstra ydelse oveni
  • Har du overskredet grænserne for mange km bilen må køre i en bestemt periode, så kommer du til at betale for værditabet
  • Er aktivet i en ringere stand end leasingselskabet forventer, så skal du betale værditabet
  • Det er ikke nemt at få udsættelse af en ydelse, hvis du er presset på likviditeten i en periode
  • Det er dyrt at komme ud af leasingkontrakten før tid

Banklån

Alternativet til finansiel leasing er at få et anlægslån i banken. Du skal herefter hver måned betale en ydelse på lånet. Løbetiden på lånet er oftest tilpasset levetiden på det, du køber. Til forskel fra finansiel leasing kommer du til at eje, det du køber, og der vil ikke være nogen scrapværdi, der skal betales. I tilfældet med varebilen kan du blot sælge bilen, når du ønsker det. Dog skal du være opmærksom på, at banken i langt de fleste tilfælde har pant i bilen. Er anlægslånet ikke fuldt ud tilbagebetalt, når du sælger bilen, skal du indfri restgælden, inden banken slipper sit pant.

Hvad skal du vælge?

Næste gang din virksomhed skal investere i f.eks. en ny varebil, så står du over for en beslutning om køb, banklån eller leasing. Har du pengene/likviditeten til rådighed, så kan det mange gange betale sig at købe, da du sparer derved renterne. Dette gælder dog kun, hvis du ikke trækker på din kassekredit, så den kommer i minus.

Om du skal vælge leasing eller banklån hænger sammen med om virksomheden opnår mest ved at eje eller leje. Det er dog ikke et enten eller. Mange virksomheder bruger en mixstrategi, hvor de både ejer og lejer. Prisen kan også være afgørende og nogle gange kan leasingselskaberne give nogle helt ekstraordinære gode priser, som banken ikke kan hamle op med. Det bedste råd i beslutningsprocessen er at stille plusser og minusser op mod hinanden, og se hvad der vægter tungest. Er du stadig i tvivl, så tag kontakt til Økonomihus.dk, vi er eksperter på feltet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.