Risko, hvor meget kan den reduceres?

RisikostyringRisiko kan reduceres, men helt væk kommer den ikke. Som investor er det vigtigt at vide lidt om hvilken risiko man kan slippe for, og hvilken risiko man bare må lære at leve med.

Når man eksempelvis taler om risiko på aktier, er der 2 typer af risiko, der indgår i den samlede risiko. Der er den selskabs specifikke risiko, som er de kursbevægelser, der opstår på baggrund af selskabets handlinger. Og så er der den markedsmæssige risiko, som er de kursbevægelser, der ikke har noget med selskabet at gøre, men som er kursbevægelser skabt af markedsmæssige forhold. Den af de 2 risikoelementer der kan gøres noget ved, er den selskabs specifikke risiko.

Har man en investering i kun en aktie, påvirkes man 100 % af aktiens bevægelser. Har man derimod 2 aktier i sin beholdning, og den ene aktie falder som følge af en nedjustering af indtjeningen i det pågældende selskab, så er det kun den ene halvdel, der påvirkes, mens den anden del er upåvirket. Øger man antallet til 3 aktier, er det kun en tredje del, der påvirkes af et selskabs specifikt kursfald. Øger man således antallet til 50 – 100 forskellige aktier i forskellige brancher og i forskellige regioner af verden, så har man gjort den selskabsspecifikke risiko praktisk talt ubetydelig. Den er der stadig, men den er reduceret meget betydeligt.

Reduktionen af risiko fremgår meget tydeligt, hvis vi sammenligner en portefølje med 1 aktie og en portefølje med 100 aktier, hvori den ene aktie også indgår. Falder aktien i vores portefølje med en aktie med 10%, falder hele porteføljen med 10%. Aktien indgik også i vores portefølje med 100 aktier, men her vil faldet kun påvirke den samlede portefølje med -0,1 %.

Den markedsmæssige risiko kan vi ikke gøre noget ved.  Falder markedet med 10%, vil begge porteføljer falde med 10%. Konklusionen må derfor blive, at ved at sprede sin aktieinvestering kan man reducerer sin kurskrisiko ned til markedsrisikoen

Porteføljemanagerens opgave er nu at sammensætte en kombination af aktier, der reducerer de selskabs specifikke og branche specifikke risici mest muligt. Samtidig skal han jo også sikre et så godt afkast som muligt. Udvælgelsen af aktier bygger derfor på en analyse af aktiernes fremtidige indtjening. De selskaber, der ser ud til at have de bedste muligheder for at øge indtjeningen, vil blive valgt til porteføljen. Kan udvælgelsen af aktier sikre, at vi har flere positive selskabs specifikke bevægelser end negative, så er grunden lagt for et godt afkast, der kan slå markedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.